November 12, 2016

درباره ما

مرکز رتبه بندی گزارش های سالیانه به عنوان زیرمجموعه نشریه رتبه در قالب بخش خصوصی و بدون وابستگی به بدنه دولت و به صورت غیرانتفاعی فعالیت می کند. هدف این مرکز توسعه و ترویج فرهنگ شفاف سازی اطلاعات سازمانی به صورت رسمی و استاندارد با ابزار گزارش سالیانه می باشد و ماموریت آن نیز ایجاد نظام رتبه بندی و ارزیابی گزارش سالیانه های موجود در کشور و ایجاد فرصت های تشویقی به منظور ایجاد انگیزه برای تهیه گزارش های سالیانه در بنگاه های اقتصادی و سازمان ها است. از آنجایی که مکانیزم تشویق و ایجاد انگیزه زمانی ارزشمند تر خواهد بود که در رتبه بندی از با ابزار حرفه ای و به صورت عادلانه صورت پذیرد و همچنین نتایج رتبه بندی علی الخصوص رتبه های برتر به صورت گسترده اطلاع رسانی شود، لذا این ماموریت را نشریه رتبه به عنوان

تنها نشریه تخصصی در کشور در زمینه رتبه بندی های اقتصادی بر عهده گرفته و بنا دارد تا این وظیفه را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

نشریه رتبه با شماره ثبت 33891/92 ، فصلنامه ای تخصصی در زمینه رتبه بندی بنگاه های اقتصادی است که از بهار سال 93 در انتهای هر فصل منتشر می شود و به عنوان نخستین و تنها نشریه تخصصی اقدام به انتشار رتبه در بخش های مختلف اقتصادی در سطح ملی و بین المللی می کند.

از جمله اهداف این فصلنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق انتشار شفاف اطلاعات با محوریت روش های علمی و عادلانه رتبه بندی
 2. شفاف سازی محیط تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق اطلاع رسانی گسترده و شفاف اطلاعات رتبه بندی
 3. فراهم آوردن بستر قابل اعتماد جهت تعامل حرفه ای متولیان اقتصادی در سطح ملی با فعالان اقتصادی

فصلنامه رتبه در هر شماره آخرین وضعیت رتبه بندی های ملی و بین المللی را در سطح وسیع ارایه می دهد. انتشار این اطلاعات در سطح کشور طبیعتا با نقد و بررسی همراه است که این امر باعث افزایش دقت و صحت رتبه بندی های انجام گرفته می شود. همچنین آخرین وضعیت شرکت های رتبه بندی شده در طرح ملی رتبه بندی اتاق ایران در هر شماره این نشریه به عنوان تنها رسانه رسمی رتبه های کسب شده، ارایه می شود.

این نشریه که با هدف تسهیل بهبود محیط کسب و کار و شفاف سازی های انجام شده درصدد است تا موجب تفکیک و جداسازی عملکرد های مناسب و نامناسب بنگاه های اقتصادی کشور شود و گام های موثری در جهت رشد و اعتلای اقتصاد ملی بردارد.

با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع رتبه بندی در کشور، نشریه رتبه در راستای تحقق ماموریت خود که همانا افزایش شفافیت و رقابت پذیری در فضای کسب و کار کشور می باشد، اقدام به ایجاد مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران نموده است. نشریه رتبه به منظور تحقق اهداف خود دو رویکرد را مدنظر قرار داده است. رویکرد اول معرفی نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و در ادامه نقد و بررسی هر کدام از نگاه ذینفعان، خبرگان، کارشناسان و … موضوع می باشد. رویکرد دوم ایجاد مراکز ملی به منظور پر نمودن فضاهای خالی موثر و کلیدی در حوزه رتبه بندی و در نهایت شفافیت عملکردها و ارتقای رقابت پذیری در سطح کلان می باشد. این مراکز از طریق مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران ایجاد و توسعه می یابد. از این رو با شناسایی این حوزه ها فعالیت های مرتبط با ساختار منسجم مراکز مربوطه پیگیری و در راستای تحقق اهداف اصلی نشریه عمل می شود.

صاحب امتیاز این نشریه شرکت گروه پارسیان هوشمند یگانه می باشد. گروه پارسیان هوشمند یک سازمان بدون مرز است که با مشارکت جمعی از کارشناسان و متخصصان با سابقه در حوزه علوم مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات پایه گذاری گردیده است. هدف نهایی این گروه، ایجاد سامانه جامع رتبه بندی اعتباری در سطح بین المللی می باشد.

عمده فعالیت های این سازمان با توجه به تخصص و تجربه کاری مدیران ارشد آن، در حوزه های زیر دسته بندی می شود:

 1. رتبه بندی
 2. بهینه کاوی
 3. اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری
 4. خدمات مشاوره مدیریت کیفیت و سرآمدی
 5. شبکه سازی
 6. داده کاوی
 7. مطالعات اقتصادی
 8. برگزاری جوایز و همایش های علمی

گروه پارسیان هوشمند در تلاش است به عنوان مجموعه ای فعال و حرفه ای خلاهای موجود در حوزه مدیریت کلان را در سطح ملی و منطقه ای پوشش دهد. رتبه بندی بنگاه های اقتصادی بهترین روش برای شناسایی فعالان حرفه ای با عملکرد مناسب از فعالان غیر حرفه ای با عملکرد غیر شفاف خواهد بود. خروجی ملموس این موضوع درک عمیق اشخاص از طرف تجاری روبرو در برقراری ارتباط تجاری "مناسب"  و توسعه روابط باشخص "مناسب" در زمان "مناسب"خواهد بود. بدین منظور موضوع رتبه بندی به عنوان کارویژه گروه و به عنوان اولویت اصلی فعالیت های این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

logo-samandehi