رتبه بندی گزارش های سالیانه با چه هدفی صورت می گیرد؟

تهیه گزارش های سالیانه در قالب استاندارد های جهانی به تازگی در کشورمان رواج یافته است و چند شرکت معدود برای مدتی است که اقدام به تهیه و انتشار این گزارش ها کرده اند. شروع این کار بسیار ارزشمند است اما ارزش زمانی کامل می شود که تعداد گسترده ای از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اقدام به انتشار گزارش سالیانه خود کنند. هر چه تعداد بیشتری منتشر شود، علاوه بر امکان بهره برداری های بهتر در سطح کلان، تک تک اعضا جامعه صنعتی و اقتصادی کشور نیز از منافع آن منتفع می شوند. افزایش سطح آگاهی عمومی، افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد فضای مساعد تر برای ارتباط برون مرزی و گسترش فرهنگ شفافیت عملکردی از ویژگی های ترویج انتشار گزارش های سالیانه می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

logo-samandehi