گزارش سالیانه چیست؟

گزارش سالیانه یک گزارش جامع از فعالیت های یک شرکت در طول سال قبل است. گزارش های سالیانه برای ارایه اطلاعات به سهامداران و سایر علاقه مندان به اطلاع از عملکرد مالی و کلیه فعالیت های یک شرکت در نظر گرفته شده است. سرفصل های اطلاعات موجود در گزارش مالی هر شرکت عبارتند از: گزارش مالی از سود یا زیان، دارایی ها و بدهی های شرکت، چکیده عملکرد شرکت از زبان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، گزارش عملکرد در زمینه تولید یا ارایه خدمات، ریسک های کسب و کار در حال و آینده، سیاست و راهبرد های پیش رو و … . طبیعتا هرچه این گزارش از دقت و صداقت و جامعیت بیشتری برخوردار باشد، ارزشمند تر بوده و در سطح و خلان به نحو بهتری می توان از آن بهره گرفت. معمولا شرکت ها برای تهیه گزارش های رسمی سالیانه مشاورانی را به خدمت می گیرند تا گزارششان از دقت کافی برخوردار بوده و بار حقوقی آن را پایش کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

logo-samandehi