اهداف ایجاد نظام رتبه‌بندی گزارش‌های سالیانه چیست؟

اهداف طرح:

  • تشویق سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به ارایه گزارش های عملکردی و مالی با سطح کیفی بالا و توسعه چارچوب های حداقلی و قانونی افشای اطلاعات سازمانی که مورد نیاز برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از جمله کارکنان، تامین کنندگان و عموم مردم می باشد.
  • طرح ملی رتبه بندی گزارش های سالیانه بنا دارد ضمن افزایش سطح آگاهی عمومی، انگیزه ای برای رشد مسئولیت پذیری اجتماعی در راستای گزارش دهی به ذینفعان، کارکنان و محیط کسب و کار خود باشد.
  • طرح ملی رتبه بندی گزارش های سالیانه موجب اعتباربخشی به شرکت هایی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده و گزارش های کامل و استانداردی ارایه کرده اند می شود. هیات داوران امیدوارند این طرح انگیزه ای برای شرکت هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند بوده تا سطح استاندارد انتشار گزارش های سالیانه ارتقا یابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

logo-samandehi