هزینه مشارکت در فرایند رتبه‌بندی چقدر است؟

هزینه حضور در فرایند رتبه بندی گزارش های سالیانه بر حسب بزرگی سازمان متقاضی متغیر می باشد. معیار بزرگی در این فرایند براساس میزان درآمد سازمان سنجیده می شود. جدول هزینه مشارکت در این فرایند بر اساس جدول زیر می باشد: ردیف میزان درآمد هزینه 1 بیشتر از 5 میلیارد ريال 12 میلیون تومان 2 Read more about هزینه مشارکت در فرایند رتبه‌بندی چقدر است؟[…]

logo-samandehi